WATCHMAN- מניעת תסחיפים ללא צורך בקומדין

לחולים הסובלים מפרפור פרוזדורים, אך מסיבות שונות אינם יכולים ליטול תרופות מדללות דם, קיים פיתרון חדש. מדובר בטכנולוגית צנתור מהפכנית המורידה את הסיכון לאירוע מוחי כתוצאה מקריש דם, ללא כל צורך במתן מדללי דם כגון קומדין. התקן חדש, הנקרא ,WATCHMAN מיועד לסגירת אוזנית העליה השמאלית (Left Atrial Appendage) שהיא המקור לרוב קרישי הדם. פרפור פרוזדורים…

פרפור עליות ופרוצדורת WATCHMAN – מניעת תסחיפים ללא צורך בקומדין

פרפור עליות הינה הפרעת קצב שכיחה ביותר.. פרפור עליות הינה הפרעת קצב הקשורה מאוד לגיל ושכיחותה עולה בגיל המבוגר. למעשה היא כה שכיחה עד כי בקרב קבוצת האוכלוסיה מעל לגיל 70 מאובחנת הפרעת הקצב הזו בקרב יותר מ- 5% מהאנשים. גורמי סיכון נוספים, מלבד לגיל מבוגר, להופעה והתפתחות של פרפור עליות, הם ניתוח משמעותי שבוצע…