מגוון טכנולוגיות ופעילויות חדשניות לטיפולים מסייעים או מונעים.